Nasz Boże Ojcze, Tyś naszym Stwórcą,
Jesteśmy dziełem Twych rąk.
Ulep nas, kształtuj bu być jak Jezus,
Jesteśmy dziełem Twych rąk.

...

Twoje jest Niebo, Twoja jest Ziemia,
Twoje są myśli, Twoje są słowa.


autor:  Nieznany