1 STOPIEŃ

Bóg bardzo cię kocha i chce, abyś doświadczył pokoju i życia - obfitego i wiecznego.
BIBLIA mówi...

"...pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa"       (Rzym. 5,1)

"Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał żywot wieczny"        (Jan 3,16)

"Chrystus Pan mówi: 'Ja przyszedłem po to aby owce miały życie i miały je w obfitości.'"   (Jan 10,10)
SKORO BÓG daje nam pokój i obite życie już teraz, tutaj na ziemi, to dlaczego większość ludzi nie doświadcza go w swoim własnym życiu ?


STOPIEŃ