2 STOPIEŃ

     Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo i dał mu pełne życie. Nie uczynił z niego robota, który by automatycznie kochał i był Mu posłuszny, ale obdarzył go wolną wolą, czyli zdolnością do podejmowania samodzielnych decyzji i dokonywania własnych wyborów.
Rozmiar: 6079 bajtów

     CZŁOWIEK wybrał nieposłuszeństwo wobec Boga i poszedł swoją własną grzeszną drogą. Dzisiejszy człowiek dokonuje tego samego wyboru. Rezultatem tego jest odłączenie od Boga.

BIBLIA mówi...

"Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej."     (Rzym. 3,23)

"Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć." (odłączenie duchowe od Boga)     (Rzym 6,23)Rozmiar: 7033 bajtów

     Bóg jest święty a człowiek jest grzeszny. Dzieli ich wielka przepaść. Poprzez wszystkie wieki człowiek różnymi sposobami, bezskutecznie usiłował zbudować pomost nad przepaścią oddzielającą go od Boga...


     ISTNIEJE tylko jeden sposób rozwiązania problemu odłączenia od Boga...STOPIEŃ