3 STOPIEŃ

     JEZUS CHRYSTUS jest jedyną odpowiedzią na problem odłączenia człowieka od Boga.  Kiedy Jezus Chrystus umarł na krzyżu, a następnie powstał z martwych,  wtedy zapłacił karę za nasze grzechy i zbudował pomost nad przepaścią.  Jego Śmierć i Zmarwychwstanie sprawiły, że nowe życie jest możliwe dla wszystkich,  którzy uwierzą.Rozmiar: 6705 bajtów

"Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek - Chrystus Jezus."    (1Tym. 2,5)
BIBLIA mówi...

"Bóg zaś daje dowód Swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, chrystus za nas umarł."   (Rzym. 5,8)

Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie."   (Jan 14,6)


"Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił."   (Efez.2,8-9)

Bóg przygotował JEDYNĄ drogę...a człowiek musi dokonać tylko wybou.


Rozmiar: 6705 bajtów STOPIEŃ