4 STOPIEŃ

     Musimy osobiście przyjąć Jezusz Chrystusa jako Zbawiciela i Pana. Wtedy dopiero możemy poznać i przeżywać bożą miłość i Jego plan dla naszego życia.
BIBLIA mówi...

"Oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli ktoś usłyszy głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego..."   (Obj. 3,20)

"Tym zaś, którzy Go przyjeli, dał prawzo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego."   (Jan 1,12)

"bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz wsercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawion będziesz."   (Rzyn 10,9)


     Przyjęcie  Jezusa  Chrystusa  zawiera w sobie:  odwrócenie się od swego "ja"  i nawrócenie się do Boga,  pozwalanie Jezusowi na wejście do naszego życia, przebaczenie naszych grzechów i przekształcenie nas według Jego woli.
     Nie wystarczy j ednak tylko rozumieć,  że Jezus Chrystus  jest Synem Bożym i umarł za nasze grzechy. Nie chodzi też o religijne przeżycia, lub wzruszenia. Musimy przyjąć Jezusa Chrystusa przez wiarę, aktem naszej woli.

JA - człowiek na tronie swojego życia
- Chrystus nie zaproszony do życia
Rozmiar: 3696 bajtów - Chrystus na tronie życia JA - człowiek przekazuje tron swojego życia Jezusowi


 

Różne dziedziny życia poddane własnemu "JA", co często prowadzi do niezadowolenia i niezaspokojenia.

 

Dziedziny życia pod kierownictwem Chrystusa, co prowadzi do harmonii z Bożym planem.

 


Które z tych kół przedstawia twoje życie?
Czy drugie koło przedstawia życie, jakiego pragniesz?


Dalsze uwagi wyjaśnią ci, w jaki sposób możesz przyjąć Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela.


MOŻESZ PRZYJĄĆ JEZUSA TERAZ PRZEZ MODLITWĘ
(modlitwa jest rozmową z Bogiem)


Bóg zna twoje serce i nie zależy Mu na pięknych i starannie dobranych słowach, lecz na szczerości twego serca.


Oto przykład modlitwy:

     "Panie Jezu.  Potrzebuję Cię.  Uznaję swoją grzeszność.  Otwieram  Ci drzwi mojego  życia i przyjmuję Cię, jako swego Zbawiciela i Pana. Dziękuję Ci, że przebaczyłeś moje grzechy umierając za mnie na krzyżu. Proszę o Twoje kierownictwo w moim życiu. Uczyń mnie takim, jakiego mnie pragniesz. AMEN."
BOŻE ZAPEWNIENIE - JEGO SŁOWO!

Czy modliłeś się słowami powyższej modlitwy?


BIBLIA mówi...

"Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego zbawiony będzie."   (Rzym. 10,13)

Czy prosiłeś szczerze Pana Jezusa Chrystusa, aby wszedł do twojego życia? Gdzie jest Jezus teraz? Kogo masz?"Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny."   (1Jan 5,12-13)


     

Jest to dopiero początek wspaniałego nowego życia w Chrystusie. Aby pogłebić tę więź, powinieneś:

  1. Czytać codziennie Biblię, aby lpiej poznać Chrystusa.
  2. Mówić do Boga codzienie w modlitwach.
  3. Opowiadać innym o Chrystusie.
  4. Wielbić Go, trwać w społeczności z Nim i służyć wraz z innymi chrześćjanami w zborze, gdzie zwiastowany jest Chrystus.
  5. Jako wyznawca Chrystusa okaż potrzebującemu światu miłość, swoje nowe życie i troskę o innych.


Niech ci Bóg błogosławi w tych dążeniach.